Status rode lijst: ernstig bedreigd


De balispreeuw komt alleen voor op het Indonesische eiland Bali. Zangvogels in Azië, zoals de balispreeuw, worden met uitsterven bedreigd. Ze worden gevangen voor de handel, voor zangvogelwedstrijden, om als huisdier te houden of voor traditionele geneeskunde. Ook wordt zijn leefgebied steeds kleiner. De bossen waarin hij leefde zijn nu grotendeels akkerland. De vogel is bijna uitgestorven in het wild. WILDLANDS draagt bij aan de soortbehoud, biedt financiële hulp en strijdt voor herintroductie. Zo voorkomen we dat de soort helemaal verdwijnt. Samen maken we het verschil! Help jij mee?

Maak het verschil!

Balispreeuw small

€ 72,00

Balispreeuw medium

€ 180,00

Balispreeuw large

€ 480,00