De balispreeuw leeft alleen op het Indonesische eiland Bali. Zangvogels in Azië, zoals de balispreeuw, worden met uitsterven bedreigd als gevolg van het vangen van wilde zangvogels voor de handel, zangvogelwedstrijden, als huisdier of voor traditionele geneeskunde. Ook wordt zijn leefgebied steeds kleiner. De bossen waarin hij leefde zijn nu grotendeels akkerland. De vogel is bijna uitgestorven in het wild. Fok- en herintroductieprogramma’s moeten voorkomen dat de soort helemaal verdwijnt.

Balispreeuw small

€ 72,00

Balispreeuw medium

€ 180,00

Balispreeuw large

€ 480,00