VIA FINANCIËLE MAATREGELEN EN NIEUW MARKETINGBELEID NAAR EEN GEZONDE TOEKOMST

  • 02 november 2018

Teruglopende bezoekersaantallen van WILDLANDS leiden in 2018 naar verwachting tot een verlies van ruim 8 miljoen euro. Om het tij te keren, is een pakket aan financiële maatregelen en een nieuw marketingbeleid noodzakelijk. “We zitten nu in zwaar weer. Door in te grijpen, kunnen we zorgen dat we zo snel mogelijk weer een gezond en nog aantrekkelijker park worden”, zegt Erik van Engelen, interim algemeen directeur van WILDLANDS.

Perspectief
Het park maakt een duidelijke keuze: WILDLANDS wordt eerst en vooral een dierenpark en heeft de ambitie de leukste dierentuin van Nederland te worden. Met een efficiëntere organisatie, een heldere positionering en passende prijs, een nog attractiever park en een versterkte band met de regio, ziet WILDLANDS de toekomst met vertrouwen tegemoet.
 
Bezuinigingen
WILDLANDS verwacht 2018 af te sluiten met 840.000 bezoekers, tegen ruim een miljoen bezoekers in 2016 en 2017. Hierdoor ziet WILDLANDS zich gedwongen om onder andere de organisatiekosten verder terug te brengen. Dit heeft gevolgen voor het personeelsbestand, waarbij WILDLANDS in 2019 afscheid moet nemen van 5 tot 15 collega’s. Andere bezuinigingen worden doorgevoerd bij marketing, onderhoud en inhuur van externen en entertainment. “Onze uitdaging wordt om met een efficiëntere organisatie meer voor elkaar krijgen”, aldus Van Engelen.
 
Oorzakenanalyse
Grondige analyse laat zien dat diverse factoren hebben geleid tot een terugloop in het aantal bezoekers. Intern is er onvoldoende gereageerd op signalen uit de markt waardoor de verbinding met de omgeving verslechterde. Door de samenvoeging van dierenpark en attractiepark kreeg het park bovendien een onduidelijke identiteit, dieren waren te weinig zichtbaar en de routing verdient verbetering. Toenemende concurrentie op prijs uit de markt, gecombineerd met een weinig actief prijsbeleid van WILDLANDS leidde tot inkomstenderving.
 
Toekomst
De directie van WILDLANDS is in overleg met de belangrijkste financiers om scenario’s te ontwikkelen voor het financieel gezond maken van de organisatie.
 
De leukste dierentuin
Zonder in te leveren op dierenwelzijn worden verblijven aangepast zodat dieren beter zichtbaar zijn. Lege stukken van het park worden opgevuld met nieuwe, aantrekkelijke dieren. Met een doorsteek tussen de werelden Nortica en Serenga lopen gasten niet meer twee keer dezelfde route.
Daarnaast worden de banden met de omgeving aangehaald, middels het actief deelnemen aan regionale platformen, er komt een verbeterd aanbod voor abonnementhouders, brainstormsessies met lokale ondernemers en de directie gaat een Kinderraad van Advies in het leven roepen.