Doelstelling WNEF

Dit kan vorm gegeven worden door gelden ter beschikking te stellen voor:

Kaders / voorwaarden projecten

In onderstaande matrix wordt aangegeven aan welke voorwaarden projecten moeten voldoen willen ze in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit het WILDLANDS Natuur en Educatie Fonds. Daarnaast moet er worden voldaan aan de voorwaarden en eisen die de ANBI Status met zich meebrengt.

Aspecten Voorwaarden
Educatie
 • Past binnen het WILDLANDS Educatieplan
 • Sluit direct aan op de doelgroepen van WILDLANDS
Onderzoek
 • Praktijkgericht onderzoek wat in potentie leidt tot implementatie in bedrijfsvoering
 • Sluit direct aan op WILDLANDS bedrijfsvoering
Conservatie
 • Levert bijdrage aan biodiversiteit en sluit aan bij EAZA's Strategic Plan of doelstellingen vanuit EEP's/ESB's of Non-P's of heeft een directe link met inheemse soorten
 • Altijd een directe link naar de eigen levende have van WILDLANDS
Culturele bewustwording
 • Breed, past binnen educatieplan en/of mission statement van WILDLANDS
 • Sluit direct aan op doelgroepen van WILDLANDS
Culturele activiteiten
 • Activiteiten die buiten het reguliere (standaard) aanbod van WILDLANDS vallen
 • Eénmalige unieke acties die een bijdrage leveren aan de culturele bewustwording
 • Sluit direct aan op doelgroepen van WILDLANDS, vindt plaats in Emmen of directe omgeving