Voor het eerst Soembawalijsters uit het ei

Voor het eerst is in WILDLANDS Adventure Zoo Emmen een legsel van de Soembawalijsters uitgekomen.
 
Vorige week zagen de dierverzorgers er al één, inmiddels zijn er twee kuikens (uit een legsel van in totaal twee eieren) uitgekomen. Soembawalijsters komen van nature maar op een paar Indonesische eilanden voor. De soort staat als ‘gevoelig’ vermeld op de wereldwijde Rode Lijst van IUCN. Op enkele van die eilanden zijn ze al door menselijk toedoen verdwenen. Ook op het eiland Soembawa, waarnaar de soort vernoemd is, zijn ze waarschijnlijk al uitgestorven. In het nog resterende leefgebied gaat hun aantal achteruit door het kappen van regenwouden en doordat ze als onderdeel van een lokale traditie gevangen worden om als kooivogel gehouden te worden.
 
Om deze reden is er voor de soort een Europees fokprogramma opgezet. WILDLANDS is één van de twintig Europese dierenparken die hier aan meewerkt en daarom zijn de twee jongen die hier ter wereld zijn gekomen erg welkom.