WILDLANDS werkt mee aan fokprogramma Soembawalijster

Sinds 13 februari 2019 vliegt er een nieuwe vogelsoort in de grote tropische kas van WILDLANDS in Emmen. Het gaat om een soembawalijster, ook wel kastanjeruglijster genoemd vanwege zijn kastanjebruine rug. De soembawalijster komt in het wild voor op de bosgronden van de kleine Soenda eilanden in Azië. Het is een zangvogelsoort die inmiddels als ‘’gevoelig’’ is beoordeeld door het IUCN. Net als andere Aziatische zangvogels wordt deze soort bedreigd door de handel (en het verdwijnen van leefgebied) en gaan de aantallen in het wild hard achteruit. Daarom wil WILDLANDS een steentje bijdragen in het fokprogramma rondom deze vogelsoort.

Soembawalijster
Bij uitbreiding van het vogelbestand in Rimbula wordt rekening gehouden met de mate waarin vogels bedreigd worden en of er een fokprogramma voor is. De soembawalijster die nu in Rimbula is vrijgelaten is een man en hij krijgt op korte termijn gezelschap van een vrouwtje (zij zit nog achter de schermen in quarantaine). De bedoeling is dat ze samen in WILDLANDS gaan zorgen voor nakomelingen. WILDLANDS heeft niet aan specifieke (huisvestings)eisen hoeven voldoen om deze soort te verkrijgen: Rimbula komt overeen met hun natuurlijke leefomgeving en de vogels hebben in dit gebied veel bewegingsvrijheid.
 
Silent Forest Campagne
In Azië zijn zangvogels zoals de soembawalijster en balispreeuwen enorm populair. Ze worden uit het wild gevangen en als huisdier gehouden of ze worden gebruikt voor zangvogelwedstrijden. Inmiddels zijn er al zoveel vogels uit de bossen in Zuidoost-Azië gehaald, dat er nauwelijks nog gezang in de bossen te horen is. Europese dierentuinen vragen daarom met de Silent Forest Campagne (2017-2019) aandacht voor de Aziatische zangvogelcrisis. De dierentuinen werken samen aan een fokprogramma om soorten in stand te houden. Ook WILDLANDS doet aan deze campagne mee; vanuit het WILDLANDS Natuur en Educatiefonds is er een financiële bijdrage gedaan aan het één van de projecten om balispreeuwen te herintroduceren in het wild.