WILDLANDS zoekt kinderen met een grote mond

WILDLANDS Emmen is op zoek naar kinderen die willen meedenken en –praten over hún ideeën om het park de leukste dierentuin van Nederland te maken. Tien kinderen met een sterke mening zullen vanaf 1 januari 2019 de Kinderraad van Advies vormen.

De Kinderraad van WILDLANDS brainstormt vier keer per jaar met de directie over ontwikkelingen in en rondom het park. Ze moeten actief meedenken over verschillende thema’s, zoals het toevoegen van nieuwe dier(soort)en, het aanbod voor schoolreisjes en het verder uitbreiden van speelgelegenheden. Ook kunnen zij zelf onderwerpen op de agenda zetten. Gekozen Kinderraadleden ontvangen een opvallende Kinderraad-pet met hun naam erop, zodat bezoekers ze kunnen herkennen op het park. Uiteraard ontvangen de leden ook visitekaartjes. Van de overleggen tussen de Kinderraad en de directie wordt verslag gedaan.  Deze notulen zullen worden gepubliceerd op de website en op sociale media.
 
Kinderen die in aanmerking willen komen voor een plaats in de Kinderraad van Advies dienen onder de 16 jaar te zijn en in het bezit van een abonnement van WILDLANDS. Sollicitaties, op wat voor manier dan ook, moeten bij WILDLANDS binnen zijn voor 15 december 2018. Ook is het mailadres kinderraad@wildlands.nl vanaf nu actief voor vragen en/ of sollicitaties. De leukste, meest enthousiaste, grappigste of brutaalste sollicitaties worden uitgenodigd voor een gesprek en de tien kinderen die de beste indruk achterlaten zullen plaatsnemen in de Kinderraad.