Algemene voorwaarden

WILDLANDS Adventure Zoo Emmen is een park waar onze dieren een grote mate van vrijheid genieten en waar diverse vormen van attracties, entertainment en culturele activiteiten worden geboden. Daarom is het voor uw eigen veiligheid en voor die van anderen van het grootste belang dat u zich strikt aan onze algemene voorwaarden parkbezoek houdt. Deze voorwaarden zijn hieronder te vinden en op te vragen bij de Informatiebalie.

Algemeen

Kleding en schoeisel

Entree

Veiligheid

Huisdieren

Voertuigen

Attracties

Begeleiding groepen

Fotografie, film, muziek en WiFi

Voorwaarden specifieke reserveringen t.b.v. evenementen en horeca-activiteiten

Overig

U betreedt het park en theater en maakt gebruik van onze voorzieningen en attracties op eigen risico. WILDLANDS Adventure Zoo Emmen is niet aansprakelijk voor eventueel letsel, diefstal, beschadiging en/of het zoekraken van uw eigendommen tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van WILDLANDS Adventure Zoo Emmen of één van onze medewerkers.

Bij het niet naleven van één of meerdere van bovenstaande parkregels zijn onze medewerkers bevoegd om de gast te verwijderen en/of een toegangsverbod op te leggen zonder dat er recht ontstaat op restitutie van entreegelden. Eventuele veroorzaakte schade wordt altijd verhaald op de verantwoordelijke ouders, verzorgers en/of begeleiders.

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.

WILDLANDS Adventure Zoo Emmen B.V.
Raadhuisplein 99
NL-7811 AP Emmen
KVK: 04061211
BTW: NL809075349B01
Tel: +31 (0)591 850855
E-mail: info@wildlands.nl