Privacybeleid

Met dit privacy statement willen we je laten weten welke gegevens WILDLANDS en het ATLAS Theater van jou verzamelt en met welk doel we dit doen. Het privacy statement is van toepassing op alle diensten die door zowel WILDLANDS als het ATLAS Theater worden aangeboden. Gegevens die je aan WILDLANDS en het ATLAS Theater verstrekt, zullen we vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming behandelen.

1. Voor welke doelen verzamelt WILDLANDS en het ATLAS Theater gegevens? 

WILDLANDS Abonnementen + e tickets
Je WILDLANDS E- ticket en/ of abonnement wordt bij binnenkomst in WILDLANDS en bij aankopen in het park ter identificatie en ten behoeve van het verlenen van kortingen op bestedingen gescand. De gegevens verwerken wij zodat we je toegang kunnen verlenen en wij een beter beeld krijgen van je bezoek- en aankoopgedrag zodat we ons product kunnen verbeteren.

Tickets ATLAS Theater
Je ticket wordt bij binnenkomst in het ATLAS Theater gescand. De gegevens verwerken wij zodat we je toegang kunnen verlenen tot de desbetreffende theatervoorstelling of het evenement en we een beter beeld krijgen van je bezoek- en aankoopgedrag zodat we ons product kunnen verbeteren.

Aanbiedingen – verzamelen van gebruikersgerichte informatie
We willen onze communicatie zo interessant mogelijk voor je maken. Daarom is deze zoveel mogelijk gepersonaliseerd en is de inhoud afhankelijk van jouw voorkeuren.

Voor het verzamelen van gebruikersgerichte informatie ten behoeve van het aanbieden van relevante content en analyse van klikgedrag op onze websites en social media pagina’s maakt WILDLANDS gebruik van diverse applicaties, deze applicaties voldoen aan de AVG wetgeving. 

Wanneer je jouw gegevens achterlaat om op de hoogte te blijven van WILDLANDS of ATLAS Theater nieuws en gepersonaliseerde aanbiedingen, houden we je hierover via diverse kanalen op de hoogte. Als je geen informatie meer wilt ontvangen dan kun je je eenvoudig uitschrijven via de website van WILDLANDS of via de website van het Atlas Theater of via een link in onze e-mails.

Tevens gebruiken wij je specifieke aankoopgegevens/bezoekgedrag op de website van WILDLANDS of het ATLAS Theater om bijvoorbeeld onze websites, apps en e-mails zo goed mogelijk af te stemmen op jouw voorkeuren, mits je hiervoor expliciet toestemming hebt verleend.

Reserveringen en bestellingen
Wanneer je een reservering doet of een bestelling plaatst, bijvoorbeeld ten behoeve van een evenement, avondexpeditie of aanschaf van een product zoals een theaterticket, dan verwerken wij je gegevens om de reservering en/ of bestelling goed te kunnen afhandelen. Denk hierbij aan communicatie rondom je aankomst, je bezoek of een bevestiging vanuit onze webshop. Hierbij gebruiken we je persoonsgegevens die je opgeeft bij de reservering/bestelling. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen WILDLANDS en het ATLAS Theater die zich bezig houden met de door jouw bestelde diensten.

Acties en promoties
WILDLANDS en het ATLAS Theater bieden regelmatig speciale acties, zoals spaaracties, prijsvragen of promoties aan, waar je aan kunt deelnemen. In sommige gevallen zullen wij je vragen een registratieformulier uit bijvoorbeeld een folder, advertentie of website in te vullen om mee te doen aan zo'n speciale actie. Wanneer je deelneemt aan een dergelijke actie, dan verwerken WILDLANDS en het ATLAS Theater de door jou opgegeven persoonsgegevens om je deelname te registreren en/of te bevestigen. Zo wordt bepaald of je voldoet aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan jou toe te sturen. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen WILDLANDS en het ATLAS Theater die zich bezig houden met deze acties.

Vragen en klachten
Wanneer je WILDLANDS en/of het ATLAS Theater een vraag stelt of een klacht indient of wanneer je telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post contact opneemt met WILDLANDS of het ATLAS Theater dan vragen wij je contactgegevens voor het afhandelen van je vraag of klacht. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt. 

Het bezoek aan websites www.wildlands.nl en www.atlastheater.nl

Cookies
Om je bezoek aan onze websites te vergemakkelijken maakt WILDLANDS gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. WILDLANDS en het ATLAS Theater gebruiken cookies om het gebruik van haar websites bij te houden en om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen, zodat je die bij een volgend bezoek aan onze site niet nogmaals hoeft in te vullen. Cookies worden ook gebruikt om op basis van jouw gedrag op de website je via verschillende kanalen persoonlijke aanbiedingen te doen. Daarnaast kunnen sommige van onze social media functionaliteiten (zoals Facebook en Twitter) gebruik maken van cookies. Cookies worden niet gebruikt om je privégegevens van je computer te halen of wachtwoorden te achterhalen.

Wil je je huidige cookieinstellingen wijzigen of inzien, bekijk onze cookie instellingen

Cookie Instellingen 

Het gebruik van de WILDLANDS app
WILDLANDS meet het gebruik van applicaties en gebruikt daarbij de verstrekte locatie-informatie (GPS), alleen om de dienstverlening naar de gast te verbeteren. 

Sollicitatiedoeleinden 
Als je solliciteert voor een functie bij WILDLANDS of ATLAS Theater gebruiken wij jouw gegevens enkel en alleen voor de sollicitatieprocedure. Wij bewaren je sollicitatiegegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je je gegevens hebt verstrekt. 

2. overige privacy afspraken WILDLANDS & ATLAS Theater

Toegang tot en delen van persoonsgegevens
WILDLANDS en het ATLAS Theater kunnen je persoonsgegevens delen met partijen die nauwkeurig door WILDLANDS geselecteerd zijn ter uitvoering van haar diensten waarvoor jij toestemming hebt gegeven; zonder toestemming van jou worden persoonsgegevens niet gedeeld met derden en worden persoonsgegevens ook niet gedeeld tussen WILDLANDS en het ATLAS Theater. Deze partijen worden bijvoorbeeld ingeschakeld om namens WILDLANDS en het ATLAS Theater diensten te verlenen of algemene data-analyse uit te voeren. Denk hierbij aan de verzender van de bestellingen in de webshop of een partij die ons ondersteunt bij marketingdoeleinden.

Indien sprake is van verwerking van persoonsgegevens door derden namens WILDLANDS of het ATLAS Theater dan geschiedt de bewerking van persoonsgegevens enkel op basis van een schriftelijke verwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst zijn onder andere de overeengekomen beveiligingsmaatregelen, vertrouwelijkheid van informatie en aansprakelijkheid overeengekomen.

Inzien, wijzigen of verwijderen van gegevens
Je kunt opvragen welke gegevens WILDLANDS of het ATLAS Theater over je heeft vastgelegd en waarvoor deze gebruikt worden. Deze gegevens kun je opvragen via info@wildlands.nl of via info@atlastheater.nl. Je kunt via deze mailadressen ook een verzoek indienen tot verwijderen van (delen) van je gegevens bijvoorbeeld omdat de gegevens onjuistheden bevatten.

Beveiliging van gegevens
WILDLANDS heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of tegen inzage door onbevoegden.

Hoe zit het met de privacy van kinderen?
Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je eerst toestemming krijgen van één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger. Wij vragen je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken als je nog geen toestemming hebt gekregen.

Wijziging privacy statement
Dit privacy statement van WILDLANDS of het ATLAS Theater kan worden gewijzigd. We zullen alle wijzigingen van het privacy statement op deze pagina aangeven. We raden je aan dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van het geldende privacy statement op de hoogte bent.

De website is beveiligd met reCAPTCHA waarbij de Google Privacy Policy en Terms of Service van toepassing zijn.