WILDLANDS Natuur en Educatie Fonds

Mens en dier in harmonie

Dierenparken spelen een belangrijke rol in de conservatie van dieren en zetten zich vol passie in voor educatie, dierenwelzijn, natuurbehoud en herintroductie van dieren in het wild. Het WILDLANDS Natuur en Educatie Fonds wil dit mogelijk maken. Het WILDLANDS Natuur en Educatie Fonds  heeft als doel educatie, onderzoek en conservatie, gericht op biodiversiteit te ondersteunen. En daar kun je ook aan bijdragen. Bijvoorbeeld door een gift of door het WNEF op te nemen in jouw testament.

Jij bent onmisbaar

Geld voor Stichting WILDLANDS Natuur- en Educatie fonds wordt geworven vanuit giften en donaties, subsidies en sponsorbijdragen, erfstellingen of legaten of op andere wijze. Niet meer vermogen wordt aangehouden dan nodig is voor de continuïteit van de werkzaamheden ten behoeve van het doel van de stichting. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Geld wordt  beschikbaar gesteld voor projecten in of van WILDLANDS of voor projecten van derden die passen binnen de doelstelling.
Wij gaan graag met jou in gesprek. Neem voor meer informatie, advies en mogelijkheden contact op met ons.

Lees hier meer over onze projecten