WILDLANDS Natuur en Educatie Fonds

Mens en dier in harmonie

Dierenparken spelen een belangrijke rol in de conservatie van dieren en zetten zich vol passie in voor educatie, dierenwelzijn, natuurbehoud en herintroductie van dieren in het wild. Stichting WILDLANDS Natuur en Educatie Fonds wil dit mogelijk maken door te helpen bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Het WILDLANDS Natuur en Educatie Fonds heeft als doel educatie, onderzoek en conservatie, gericht op biodiversiteit te ondersteunen. En daar kun jij ook aan bijdragen. Bijvoorbeeld door een gift of door het WNEF op te nemen in jouw testament.

Lees hier meer over onze projecten

Jij bent onmisbaar

Geld voor Stichting WILDLANDS Natuur en Educatie fonds wordt geworven vanuit giften en donaties, subsidies en sponsorbijdragen, erfstellingen of legaten of op andere wijze. Niet meer vermogen wordt aangehouden dan nodig is voor de continuïteit van de werkzaamheden ten behoeve van het doel van de stichting. De stichting heeft geen winstoogmerk. Geld wordt  beschikbaar gesteld voor projecten in of van WILDLANDS of voor projecten van derden die passen binnen de doelstelling.