Natuurbehoud

Dierenparken spelen een belangrijke rol op het gebied van natuurbehoud en bescherming van bedreigde diersoorten. Ook WILDLANDS draagt hieraan bij. Dat doen we onder meer via Stichting WILDLANDS Natuur en Educatie Fonds (WNEF) dat als doel heeft educatie, onderzoek en soortbehoud, gericht op biodiversiteit te ondersteunen. Het WNEF biedt (financiële) ondersteuning aan diverse projecten buiten en binnen het park.

Meer over het WILDLANDS Natuur en Educatie Fonds

Wil je zelf ook een steentje bijdragen aan natuurbehoud? Je kan WILDLANDS en diverse natuurbehoudprojecten financieel steunen door een dier te adopteren. Met de adoptie van 'jouw Maot' help je de dieren in WILDLANDS. Bijvoorbeeld bij het onderhoud en de bouw van dierverblijven, voedselverrijking en educatie. Bovendien gaat 50% van het bedrag naar onderstaande projecten gericht op bescherming van bedreigde diersoorten. 

Meer over ons adoptieprogramma