Nieuwe diersoort in WILDLANDS: Edwards’ fazanten

Er zijn heel bijzondere vogels gearriveerd in WILDLANDS: een koppel Vietnamese fazanten, ook wel Edwards’ fazanten genoemd. Deze vogelsoort is kritiek bedreigd: sinds het jaar 2000 zijn zij niet meer in het wild waargenomen. Zij zijn dus mogelijk uitgestorven in het wild en bestaan alleen nog in dierentuinen...

Om die reden wordt de soort binnen EAZA nauwkeurig gemanaged in een fokprogramma (EEP), en het EEP heeft WILDLANDS benaderd met de vraag of wij aan een onderzoek mee willen werken. Zij willen namelijk graag informatie hebben om te gebruiken bij het in het wild uitzetten van deze fazanten: specifiek gaat het om de leeftijd waarop jonge vogels hun ouders verlaten, en om hun slaaphoogte. Fazanten slapen immers in bomen en om de vogels in het wild uit te kunnen zetten, is het belangrijk dat de vogels, die vaak in volières opgegroeid zijn, op de juiste hoogte leren slapen. Zouden ze immers te laag slapen, dan is er een kans dat zij ten prooi vallen aan roofdieren.

Juist WILDLANDS werd benaderd, omdat wij zo’n mooie grote kas hebben, die lijkt op de natuurlijke leefomgeving van de Vietnamese fazant. Nadat het koppel, dat van een particuliere fokker en uit de dierentuin van Stuttgart afkomstig zal zijn, hun verplichte quarantaineperiode er op heeft zitten, zullen zij te zien zijn in Rimbula. Dat wordt vermoedelijk nog een uitdaging voor de vogelaars onder ons, want Edwards’ fazanten zijn schuwe vogels!