Jaarrekeningen WNEF

De administratie van de stichting is uitbesteed en wordt beheerd door WILDLANDS. Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) wordt door het bestuur de administratie afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit de balans, de winst- en verliesrekening, toelichting op de balans en de toelichting op de winst- en verliesrekening over het betreffende boekjaar opgesteld. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening waarna een overzicht hiervan wordt gepubliceerd op de website.

Vier keer per jaar vindt de bestuursvergadering plaats, waarbij ingediende projecten beoordeeld, gewogen en toegekend/afgewezen worden.