Bestuur WNEF

Stichting WILDLANDS Natuur en Educatie Fonds is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Dhr. J.M. Zomer, voorzitter
Dhr. A. Pit, secretaris
Dhr. P.D. Frikken, penningmeester

Het bestuur beslist in haar vergadering op basis van projectaanvragen. De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting mag geen uitkeringen doen aan bestuurders.