Bijzondere schildpaddensoort in WILDLANDS

In de Jungle Arena van WILDLANDS is sinds vandaag een nieuwe diersoort te bekijken. Het gaat om de Birmese bergschildpad, beter bekend als de bruine landschildpad. Deze soort heeft de status ‘ernstig bedreigd’ in het wild. Europese dierenparken zorgen door middel van een EEP ( populatie management programma) met elkaar voor een reservepopulatie. Voor de Birmese bergschildpad wordt dit programma beheerd door WILDLANDS-dierenarts Job Stumpel.

De Birmese bergschildpad is de grootste Aziatische landschildpaddensoort. Ze leven vooral in de beschutting van vochtige bergbossen. De schildpadden worden uit het wild gevangen om te worden verkocht op de zwarte markt als huisdier of als delicatesse. De aantallen zijn in het wild over de laatste drie generaties sterk afgenomen (-80%). Om deze reden is het erg belangrijk om in dierenparken een reserve-populatie in stand te houden. Wanneer de omstandigheden in de vrije natuur verbeteren (bijvoorbeeld door een betere bescherming of herstel van geschikte leefomgeving) zou vanuit deze reserve-populatie de wilde populatie kunnen worden versterkt of hersteld.