Dieren en het coronavirus

We krijgen veel vragen m.b.t. corona en het risico voor onze dieren. Algemeen kan worden gesteld dat enkele diersoorten ook ziek kunnen worden van corona. De gezondheid van onze dieren en dierverzorgers is onze grootste prioriteit op dit moment. Wij stellen dan ook alles in het werk om onze dieren, ook in deze onzekere tijd, optimaal te verzorgen en gezond door deze crisis heen te helpen.

Voor meer informatie met betrekking tot dieren en corona verwijzen wij je naar de website van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, www.nvddierentuinen.nl. Daar vind je de actuele antwoorden op de meest gestelde vragen over het virus en onze dieren.

Vragen en antwoorden 

Kunnen dieren ziek worden van het nieuwe coronavirus?
Dat zou mogelijk kunnen zijn bij een aantal diersoorten. Bij enkele apensoorten is dit inmiddels wetenschappelijk vastgesteld. We moeten er daarom rekening mee houden dat alle apensoorten (primaten) gevoelig zijn voor corona.

En hoe is dit voor andere diersoorten?
Op dit moment is er geen bewijs dat andere dieren ziek kunnen worden van dit virus. Wij volgende wetenschappelijke onderzoeken op dit gebied nauwgezet. Tevens volgen we nauwgezet de berichtgeving vanuit het RIVM hierover.

Ziet het ziektebeeld bij de besmette apen er dan hetzelfde uit als bij mensen?
De verschijnselen van besmette apen zijn vergelijkbaar met de verschijnselen bij mensen. Ook bij dieren is de conditie van het dier vóór de besmetting met het nieuwe coronavirus van belang. Dieren waarop getest is, die in goede conditie waren, kregen milde verschijnselen tot longontstekingen. Gelukkig hebben we in de dierentuinen over het algemeen dieren die in goede tot zeer goede conditie zijn.

Als apen besmet zijn, kunnen zij dan andere dieren besmetten?
Ja, als de dieren ziek worden van het virus, is ook aangetoond dat ze het virus kunnen uitscheiden, net als bij mensen. Dan kunnen zij, in principe, andere dieren die gevoelig zijn voor het virus besmetten, dus ook mensen. Uiteraard dragen dieren alleen de ziekte over als ze in directe omgeving van elkaar verblijven.

Als de dieren het hebben gehad, zijn ze dan ook beschermd tegen een nieuwe infectie van ditzelfde virus?
Ja, uit recent wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de apen, net als bij mensen, na besmetting, immuniteit hebben opgebouwd. Dat betekent dus dat ze daarna beschermd zijn, niet meer ziek kunnen worden van dit virus en het niet meer over kunnen brengen op andere dieren.

Kan het nieuwe coronavirus via de vacht van dieren worden overgedragen op mensen?
Er zijn geen aanwijzingen dat dieren op deze wijze een rol spelen in de verspreiding van het virus, maar voorzichtigheid hierin is wel belangrijk. Handen wassen na het aanraken van de dieren en niet laten likken zijn de normale hygiëne maatregelen voor de omgang met dieren en gelden nu dus ook.

Als jullie nu een dier hebben met verschijnselen van het coronavirus, wat doen jullie dan?
Uiteraard zullen we het dier zo goed mogelijk verzorgen met als doel het dier weer zo snel mogelijk beter te laten worden. Vanaf het moment dat een dier ziek is zullen we extra alert zijn om verspreiding van het virus naar andere dieren of onze verzorgers. De maatregelen kunnen per diersoort anders zijn. Het huidige coronavirus is voorlopig aangewezen als meldingsplichtige ziekte. Dat betekent dat wij, naast de behandeling van het dier, ook verplicht zijn de verdenking te melden bij de autoriteiten. De gezondheid van onze dieren en dierverzorgers is onze grootste prioriteit op dit moment.

Zijn er al dieren in dierentuinen besmet met corona?
Op dit moment is binnen de NVD tuinen nog geen dier met verschijnselen van corona.

Is het dan niet gevaarlijk de dieren te verzorgen?
Onze verzorgers hanteren altijd al strikte hygiëne protocollen en zoveel mogelijk ‘hands off’. De situatie is nu wat dat betreft niet anders dan anders. Ook het werken met beschermende maatregelen is voor onze apen verzorgers gebruikelijk.

Wat doen jullie als de verzorgers ziek worden?
We hanteren de hygiëne protocollen van het RIVM, dus ook als een verzorger ziek wordt. Zodra iemand beginnende verkoudheidsklachten heeft, komt hij of zij niet meer werken. We hebben wel voor de zekerheid onze ploegen dierverzorgers opgesplitst. Zij hebben geen enkel contact met elkaar zodat we niet het risico lopen dat de hele ploeg naar huis moet omdat zij elkaar hebben bes