Polar Bears International

Polar Bears International is een non-profit organisatie die onderzoek doet naar ijsberen in het wild, het verdwijnen van zee-ijs (het leefgebied van deze dieren) én die zich inzet voor educatie van en samenwerking met de lokale bevolking. Vooral het verdwijnen van het zee-ijs en daarmee de verkleining van het leef- en jachtgebied van de ijsberen, is een groot probleem. Met het geld van de donatie vanuit het WNEF kan Polar Bears International (wetenschappelijk) onderzoek blijven doen naar deze dieren. Ook steken zij veel tijd in het overbrengen van de boodschap voor het gemeenschappen in de regio.

Op het park zal het werk van Polar Bears International onder de aandacht worden gebracht in het poolstation van Nortica, waar nu de vier jonge ijsberendames van WILDLANDS hun leefgebied hebben.

Meer informatie over Polar Bears International