Impala geboren

Vrijdag 8 mei is een eerste impala geboren! Een paar weken geleden zijn alle drachtige vrouwtjesimpala’s achter de schermen gezet om te bevallen, apart van de kudde en de andere savannedieren. Het zal dus ook niet bij dit ene nieuwe impalaatje blijven. Er loopt nog een aantal duidelijk drachtige impala’s rond.  

De bevalling zelf verliep vlot en de moeder kreeg alle gelegenheid haar jong schoon te likken. Daarna nam ook de rest van de nog drachtige dames een kijkje bij de kleine. Voor de veiligheid van de jongen staan zij niet op de savanne. Zij zijn nog te kwetsbaar om het risico te lopen lastiggevallen te worden door bijvoorbeeld een nieuwsgierige zebra of gnoe. Ook krijgen de jonge impala's nu in alle rust de tijd om een band met hun moeder op te bouwen. Ook zal de dierenarts nog langs moeten komen, om de impalaatjes te controleren en ze moeten worden gechipt. 

Meestal is het zo, dat alle drachtige vrouwtjes binnen een periode van drie tot vier weken bevallen. De jongen zijn allemaal nakomelingen van één bok. Een impalabok moet in het wild  20 – 30 vrouwtjes in zijn kudde zien te houden. In WILDLANDS dus ook. Pas als ook de laatste impala bevallen is van haar jong, mag de hele kudde weer de savanne op.