Klimaatconferentie 2023 met IUCN Rode Lijst

Afgelopen week maakte de Internationale Unie voor natuurbescherming IUCN op de klimaatconferentie in Dubai bekend dat ruim 44.000 soorten dieren en planten op de hele wereld met uitsterven bedreigd worden. Een belangrijke oorzaak hiervoor is klimaatverandering.

De IUCN onderzoekt van veel dier- en plantensoorten hoeveel er nog in het wild leven. Ook kijken ze of de aantallen achteruitgaan, gelijk blijven of stijgen. Op basis hiervan houden ze sinds 1963 de IUCN Red List bij: een wereldwijd gebruikte meetlat die aangeeft hoe het met een diersoort gaat.

In WILDLANDS leven op dit moment vijftig verschillende diersoorten die in het wild een bedreigde status hebben. Eén van de soorten in het park, de zoetwatervis tiro dorado, staat zelfs met EW op de rode lijst van de IUCN. Dit staat voor extinct in the wild; deze soort is alleen nog in dierenparken te vinden. Door het EEP (populatie management programma) worden deze vissen binnen dierenparken gekweekt en wanneer alle omstandigheden gunstig zijn weer terug geherintroduceerd in hun natuurlijke leefomgeving. Lees hier meer over via deze link. 

Daarnaast gaat het park een bijzondere Aziatische schildpaddensoort (zie foto boven dit bericht) huisvesten, welke in het wild de status ‘ernstig bedreigd’ heeft. Het gaat om de Birmese bergschildpad, beter bekend als de bruine landschildpad. Europese dierenparken zorgen door middel van een EEP met elkaar voor een reservepopulatie. Voor de Birmese bergschildpad wordt dit programma beheerd door WILDLANDS-dierenarts Job Stumpel.

Eerder dit jaar liet het IUCN in een rapport aan de VN ook al weten de belangrijke rol van o.a. dierentuinen bij het behoud van wilde flora en fauna te waarderen: “Dierenparken, maar ook botanische tuinen en aquaria dragen bij aan genetische en gedragswetenschap, herintroductie van wilde dieren, onderzoek, educatie en financiering voor natuurbehoud. Hoewel andere instellingen ook soorten ex situ beheren, wordt de bijdrage van botanische tuinen, aquaria en dierentuinen vaak onderschat en verkeerd begrepen. Deze instellingen hanteren hoge normen op het gebied van verzorging, behoud, educatie en onderzoek en zijn actief binnen nationale en internationale organisaties.”