Knoflookpaddenkweek heeft succes

Een leuk nieuwtje vanuit RAVON (reptielen amfibieën vissen onderzoek Nederland)! 

In 2014 en 2015 heeft WILDLANDS (toen nog Dierenpark Emmen) meegewerkt aan de versterking van de knoflookpaddenpopulaties ten noorden van Emmen. De dierentuin heeft destijds duizenden eitjes van deze uiterst zeldzame amfibiesoort opgekweekt tot grote larven. De larven zijn vervolgens door Stichting RAVON en Landschapsbeheer Drenthe in verschillende poelen uitgezet.

Door dit op strategische locaties te doen, moet een netwerk van deelpopulaties ontstaan die met elkaar in contact staan. De kans op uitsterven neemt hierdoor af. Omdat de knoflookpad erg cryptisch is, is hij erg lastig te vinden. Alleen op het geluid, de soort roept in de voortplantingsperiode zachtjes en onder water, zijn ze redelijk waar te nemen. Op diverse locaties zijn knoflookpadden enkele jaren nadat zij waren uitgezet ook gehoord: dat is dus goed nieuws!

Afgelopen week, op 10 april, werd een bezoek gebracht aan een water in de omgeving van Klijndijk. Dit water was in 2016 in samenwerking met de WMD speciaal voor de knoflookpad aangelegd. Tot groot genoegen konden hier twee knoflookpadden worden gehoord. Omdat het overdag was en de knoflookpad hoofdzakelijk 's nachts actief is én omdat niet alle knoflookpadden tegelijk roepen, is de kans reëel dat er zich meer dieren bevinden. Omdat voorheen geen knoflookpadden in dit gebied voorkwamen, moeten het dieren zijn die uit de kweek van het dierenpark afkomstig zijn. Al met al een heugelijk feit en we hopen dat de voortplanting voorspoedig zal verlopen. Naast de reeds genoemde partijen is het project mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe en Staatsbosbeheer.