Kompaskiosk in WILDLANDS tegen de vlakte

Met de sloop van de Kompaskiosk is officieel de verbouwing van het Kompasplein in WILDLANDS Adventure Zoo Emmen begonnen. De komende maanden wordt dit hele gebied, net na de entree van het dierenpark, hard aangepakt en zal een complete metamorfose ondergaan.

Het plein wordt door de verbeteringen een logische en gethematiseerde entree naar de drie themagebieden, die zo kenmerkend zijn voor het dierenpark. Daarnaast zorgt de aanpassing van het Kompasplein voor vergroening.

De bouw zal in delen plaatsvinden, zodat gasten er zo min mogelijk hinder van ondervinden. Na de sloop staat het verleggen van een infrastructuur aan bekabeling op de planning en daarna de opbouw van de nieuwe delen. Het grootste project is het Jungola deel; het deel waar ook de dieren aan het entreeplein worden toegevoegd.  

De verwachting is dat de werkzaamheden voor het hoogseizoen zullen zijn afgerond.

Lees ook: Provincie Drenthe draagt bij aan vernieuwd en groen Kompasplein