Nieuw perspectief voor WILDLANDS

WILDLANDS is nieuwe afspraken overeengekomen met haar drie financiers en drinkwaterbedrijf WMD. In combinatie met kostenbesparingen die WILDLANDS zelf doorvoert en de nieuwe strategie van het park, is de toekomst van WILDLANDS verzekerd. Op korte termijn wordt een flink aantal verbeteringen op het park zichtbaar, zoals een doorsteek tussen de werelden Nortica en Serenga en betere zichtbaarheid van dieren.

Nieuwe afspraken
Met de gemeente Emmen, Rabobank, VolkerWessels en WMD zijn de volgende afspraken overeengekomen:

De komende weken vindt besluitvorming plaats in de gemeenteraad van Emmen en in de aandeelhoudersvergadering van WMD en worden de afspraken naar verwachting bekrachtigd.

Realistisch met perspectief
In 2018 noteerde WILDLANDS een verlies van ruim 8 miljoen euro, met name veroorzaakt door tegenvallende bezoekersaantallen en te hoge operationele kosten. Uit het nieuw opgestelde businessplan bleek dat met de oude financieringslasten het park op lange termijn geen bestaansrecht heeft; met meer realisme ten aanzien van de bezoekersaantallen, een scherpere prijs en lagere kosten heeft WILDLANDS wél perspectief. Op basis van deze uitgangspunten heeft WILDLANDS constructieve gesprekken kunnen voeren met de gemeente Emmen, Rabobank, VolkerWessels en WMD en is tot een structuur gekomen die voor alle partijen werkt.

Verbeteringen in het park
WILDLANDS voerde direct na het opstellen van het businessplan in november vorig jaar een aantal eerste verbeteringen door; de positionering werd aangepast, de prijzen werden verlaagd, een aantal diersoorten werd zichtbaarder voor het publiek en de banden met de directe regio werden aangehaald. Door de nieuw ontstane financieringsruimte, is WILDLANDS in staat verdere veelgehoorde wensen van bezoekers op te pakken. Allereerst vindt er een upgrade plaats in het Nortica-gebied met onder andere een doorsteek naar Serenga, waardoor de bezoekers een logische route door het park kunnen afleggen. Tevens worden nieuwe diersoorten toegevoegd en krijgt het Kompasplein een facelift met meer sfeer en een speeltuin.

Top 10 leukste dagje uit
Algemeen directeur Erik van Engelen is tevreden met het behaalde resultaat en het vertrouwen dat de financiers hebben uitgesproken in het businessplan van WILDLANDS. 'We merken onder direct betrokkenen, zowel intern als extern, dat er veel draagvlak is voor de nieuwe koers van WILDLANDS', aldus Van Engelen. Op de vier grote beoordelingssites heeft WILDLANDS inmiddels de hoogste waardering sinds het opengaan van het park en WILDLANDS staat wederom in de ANWB top 10 van het leukste dagje uit. 'Dit is precies wat we onze gasten willen bieden. Er is nog veel werk te doen en als we zorgvuldig opereren met het juiste doel voor ogen, gaat WILDLANDS een mooie toekomst tegemoet.'