'Nieuwe' diersoort in WILDLANDS

Een paar weken geleden is er een zwerm van een paar honderd spreeuwen geland in het bamboedoolhof in Jungola. Zij hebben deze plek uitgekozen om de winter door te brengen.

Het bamboedoolhof is beschut en dicht ingeplant en dat is ideaal voor de spreeuwen om veilig te overnachten. Normaal gesproken trekt een deel van de inheemse spreeuwenpopulatie door naar warmere gebieden, maar er blijft ook een deel achter dat in eigen land overwintert. De spreeuwen vliegen overdag weg en verspreiden zich dan. Ze gaan in kleinere groepjes op zoek naar voedsel in de gemeente Emmen en omstreken, maar ‘s avonds keren ze terug in WILDLANDS. Bij het terugkeren vliegt er een grote zwarte wolk met honderden spreeuwen boven het park. Dit fenomeen is erg spectaculair en vaak bij schemering te zien.

De spreeuwen worden niet verjaagd, ze mogen gewoon lekker blijven zitten. WILDLANDS kiest ervoor om meer aan inheemse natuurbescherming mee te werken en daar horen de spreeuwen ook bij. Hoewel het lijkt alsof de spreeuwen er in grote getalen zijn, nemen helaas ook hun aantallen drastisch af. De spreeuwen zijn erg nuttig in Nederland; ze eten namelijk veel insectenlarven (zoals die van de langpootmug) die een plaag vormen in bijvoorbeeld de landbouwsector. Door verdroging, toenemende landbouw en gebruik van gif gaat helaas de spreeuwenpopulatie achteruit. Dit geldt voor bijna alle zangvogels in Nederland.

Spreeuwen zijn niet de enige inheemse gasten die komen overwinteren in WILDLANDS. Regelmatig worden er ook egels gespot die een veilig plekje in de beplanting zoeken. 

Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn: de spreeuwen (en vooral in deze aantallen) poepen namelijk behoorlijk veel. In en rondom het bamboedoolhof zie je dus ook veel vogelpoep. Dit kan (een beetje) stinken, maar dat nemen we voor lief. Zodra het broedseizoen voor deze vogels weer begint, zullen ze ook weer vertrekken!