Publicaties en auteursrecht

Zowel het WILDLANDS-beeldmateriaal en de WILDLANDS-logo's zijn ontworpen voor specifieke doeleinden en derhalve voorzien van copyrights. Het beeldmateriaal, dan wel het logo, mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van internet, druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WILDLANDS. Gebruik van WILDLANDS-beeld voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.

Het is niet toegestaan om eigen beeldmateriaal gemaakt in WILDLANDS voor commerciële doeleinden in te zetten of te verkopen aan derden. Dit wordt extern gemonitord.