Publicaties en auteursrecht

Zowel het WILDLANDS-beeldmateriaal en de WILDLANDS-logo's zijn ontworpen voor specifieke doeleinden en derhalve voorzien van copyrights. Het beeldmateriaal, dan wel het logo, mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van internet, druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WILDLANDS. Gebruik van WILDLANDS-beeld voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.