Schildpadden kunnen snelheid van ouder worden veranderen

Hoewel mensen tegenwoordig gemiddeld langer leven dan onze voorouders, kunnen we niet ontsnappen aan het onvermijdelijke: ouder worden. Schildpadden, echter, lijken tegen deze trend in te gaan door op een andere manier oud te worden dan mensen en andere dieren. In een nieuwe studie die onlangs gepubliceerd werd in het vooraanstaande tijdschrift Science, gebruikten wetenschappers data, verzameld door WILDLANDS in samenwerking met andere dierentuinen en aquaria, om 52 soorten schildpadden te onderzoeken. De data die door WILDLANDS in het Species360 Zoological Information Management System (ZIMS) werden ingevoerd, stelden wetenschappers in staat te ontdekken dat, in tegenstelling tot mensen en andere soorten, schildpadden geldende evolutionaire theorieën uitdagen en dat ze hun snelheid van ouder worden kunnen veranderen als reactie op verbeteringen in hun omgeving.

Evolutionaire theorieën over ‘ouder worden’ voorspellen dat alle levende organismen zwakker worden en achteruitgaan naarmate zij ouder worden (een proces dat ‘veroudering’ heet) – en dat zij uiteindelijk doodgaan. Nu laten wetenschappers echter zien, door data te gebruiken die WILDLANDS en anderen hebben verzameld, dat sommige diersoorten zoals schildpadden langzamere veroudering laten zien of zelfs helemaal niet verouderen wanneer hun leefomstandigheden verbeteren.

Van de 52 onderzochte soorten schildpadden laat 75% extreem langzame veroudering zien, terwijl 80% zelfs minder snel veroudert dan moderne mensen.

“We zien dat sommige van deze soorten hun snelheid van veroudering kunnen aanpassen als reactie op de verbeterde leefomstandigheden in dierentuinen en aquaria, vergeleken met de situatie in het wild” zegt Prof. Dalia Conde, co-auteur van het artikel en Director of Science van Species360 en hoofd van de Species360 Conservation Science Alliance. “Moderne zoölogische instituten spelen een heel belangrijke rol in soortbehoud, educatie en onderzoek, en dit onderzoek laat de immense waarde van dierentuinen zien bij het verzamelen van gegevens voor de wetenschap.”

WILDLANDS Adventure Zoo Emmen is lid van Species360, een non-profit organisatie die het Zoological Information Management System (ZIMS) onderhoudt – de grootste database van wilde dieren die door mensen verzorgd worden. Als onderdeel van WIILDLANDS’ inzet voor natuur- en soortbehoud en het streven naar de hoogst mogelijk standaard van zorg voor onze dieren, gebruiken wij ZIMS om gedetailleerde gegevens bij te houden van onze diercollectie. En omdat wij verschillende schildpadsoorten houden en verzorgen, heeft het park actief gegevens verzameld en gedeeld in ZIMS, en daarmee actief bijgedragen aan dit onderzoek.

Schildpadden blijven groeien nadat zij volwassen worden

Sommige evolutionaire theorieën voorspellen dat veroudering optreedt na het volwassen worden als een compromis tussen de energie die een individu investeert in het repareren van schade aan zijn cellen en weefsels, en de energie die het investeert aan voortplanting, zodat zijn genen worden doorgegeven aan de volgende generaties.

Dit compromis impliceert, onder anderen, dat, nadat zij volwassen geworden zijn, individuen stoppen met groeien en dat ze verouderen, een geleidelijke verslechtering van lichaamsfuncties met het vorderen van de leeftijd.

Theorieën voorspellen dat zulke compromissen onvermijdelijk zijn, en veroudering dus onontkoombaar. Deze voorspellingen zijn zelfs bewezen voor verschillende soorten, met name voor zoogdieren en vogels.

Echter, er zijn ook soorten die blijven groeien nadat ze volwassen geworden zijn, zoals schildpadden, en er wordt wel gedacht dat zij de mogelijkheid hebben om te blijven investeren in het repareren van weefselschade, en dat zij dus de ideale kandidaten zijn voor onderzoek naar het reduceren van en zelfs ontkomen aan de schadelijke effecten van ouder worden.

“Het is het vermelden waard dat het feit dat sommige soorten schildpadden nauwelijks veroudering laten zien, niet betekent dat zij onsterfelijk zijn; het betekent alleen dat hun risico om te sterven niet groter wordt naarmate ze ouder worden, maar dat risico is niet nul. Ze gaan simpelweg uiteindelijk allemaal dood door onvermijdelijke doodsoorzaken zoals ziekten”, zegt een andere van de onderzoekers van de studie, Dr. Fernando Colchero, statistisch analist, van de Species360 Conservation Science Alliance, en associate professor van het departement van wiskunde en computerwetenschappen van de University of Southern Denmark.

Het originele artikel lezen? Dat kan via deze link