Statiegeld op PET-flessen in WILDLANDS

WILDLANDS Adventure Zoo Emmen gaat statiegeldflessen inzamelen. Sinds vorig jaar kunnen bezoekers van het park hun PET-fles al voor recycling inleveren in speciale afvalbakken op het park óf via het PET-activatiesysteem in Nortica. Daar wordt nu ook de statiegeld-mogelijkheid aan toegevoegd. Via deze machine wordt op een leuke én educatieve wijze, extra aandacht gevraagd voor recycling en bezoekers worden op deze manier geïnformeerd over hergebruik, recycling en het belang van het duurzaam omgaan met grondstoffen.

Vanaf 1 juli zit er op plastic flessen van minder dan een liter 15 cent statiegeld. Dit wordt wettelijk ingevoerd omdat er nog steeds te weinig petflessen worden gerecycled. Jaarlijks worden er zo'n 900 miljoen plastic flesjes van minder dan een liter verkocht. Het statiegeld moet ertoe leiden dat er minder flesjes op straat of in het milieu terechtkomen. Na inzameling worden de flessen op kleur gesorteerd, in balen geperst en gebruikt als grondstof voor nieuwe flesjes.

In WILDLANDS kunnen bezoekers na 1 juli de kleinere plastic flesjes op drie verschillende manieren inleveren:

Er zullen vooral de eerste periode na 1 juli nog veel petflessen zonder statiegeld in omloop zijn. WILDLANDS neemt tijdens de overgangsfase ook deze flessen in, maar dan zonder statiegeld: deze flessen kunnen immers wel gerecycled worden. Of een flesje wel of geen statiegeld heeft zie je aan een speciaal (door Statiegeld Nederland ontworpen) logo.

WILDLANDS is één van de meest duurzame dierenparken van Europa. Energie en water, grondstoffen en afvalstromen worden in het park al in een gesloten kringloop gebruikt. De natuur zelf is tijdens alle bouwprojecten een inspiratiebron. Enkele toepassingen op het park zijn bijvoorbeeld de Waterfabriek, het gebruik van zonnepanelen voor het opwekken van energie en het hergebruik van (bouw)materialen.

*Het goede doel wat gekoppeld is aan deze statiegeldactie is “het Jaar van de Otter”. Lees meer via www.jaarvandeotter.nl