Stichting WNEF zet zich in voor gouden leeuwapen in Brazilië

Stichting WNEF (het WILDLANDS Natuur en Educatie Fonds) ondersteunt Save the Golden Lion Tamarin (SGLT) in Brazilië. Deze stichting zet zich al 18 jaar in voor het beschermen van de gouden leeuwaap, een kleine bedreigde primaat. Daarvoor ondersteunen zij Associação Mico-Leão Dourado (AMLD), een Braziliaanse non-profit organisatie wiens missie het behoud van de biodiversiteit van de Atlantische laaglandbossen nabij Rio de Janeiro is. Dit gebied is de enige natuurlijke leefomgeving van de gouden leeuwaapjes.

Vooral ontbossing en daarmee de versnippering van het leefgebied van de gouden leeuwaapjes, is een groot probleem. De apengroepen komen elkaar niet meer tegen. Dat komt de genetische variatie binnen de populatie niet ten goede; inteelt ligt op de loer. Groepen worden daardoor vatbaarder voor ziektes. En daarmee is er een tweede ernstige bedreiging voor deze klauwapen bijgekomen: de gele koorts. Deze ziekte heeft al een derde van de populatie gouden leeuwaapjes uitgeroeid.

Met het geld van de donatie vanuit het WNEF kan SGLT het team ondersteunen, dat de populatie leeuwaapjes in het veld volgt en monitort. Dankzij de steun kan de stichting twee personen inzetten die in 2023 als opdracht hebben gekregen 500 gouden leeuwaapjes te vaccineren. Het doel van deze stichting is dat er in 2025 minstens 2000 gouden leeuwaapjes in minstens 25.000 hectare (10 bij 25 km) verbonden en beschermd bos leven. Het vaccinatieprogramma is dus letterlijk van levensbelang.

Het WILDLANDS Natuur en Educatie Fonds staat als stichting los van het dierenpark, met als doel educatie, onderzoek en conservatie gericht op biodiversiteit te ondersteunen. Al het geld voor deze stichting wordt geworven vanuit giften en donaties, subsidies en sponsorbijdragen, erfstellingen/ legaten of op andere wijze. Het WNEF heeft geen winstoogmerk.

Bekijk hier de boodschap van Luís Paolo Ferraz, directeur van Associação Mico-Leão Dourado: