WILDLANDS helpt met leem aan natuurherstel Bargerveen

Achter de schermen bij de savannestal van WILDLANDS Adventure Zoo Emmen is Fuhler Loon- en Verhuurbedrijf bezig om 7000 kuub leem af te graven. Dit leem gaat gebruikt worden bij het herstel van hoogveen in het Bargerveen bij Weiteveen.

Het Bargerveen is één van de laatste, nog ongerepte, hoogveengebieden in Noord-West Europa. Hoogvenen zijn unieke ecosystemen die gekenmerkt worden door natte, zure omstandigheden en een specifieke samenstelling van planten en dieren. Essentieel voor hoogveen is een hoge waterstand. Het water loopt echter langzaam weg. Maatregelen in en rond het Bargerveen moeten voorkomen dat het hoogveen verloren gaat door verdroging.

Vanuit het programma Natuurlijk Platteland werkt provincie Drenthe samen met partners aan de aanleg van verschillende bufferzones. Door de aanleg van deze buffers tussen het hoogveengebied én de omliggende landbouwgronden kan het water in het veen langer vastgehouden worden. Het leem fungeert hier als een bindmiddel dat de bodemstructuur in hoogveengebieden stabiliseert. Er wordt tot aan de laag gyttja gegraven en daar wordt 1 meter leem als waterdichte laag aangebracht. Die belangrijke waterdichte laag houdt het water binnen de buffer en voorkomt bodemerosie. Een stabiele bodem creëert daarnaast een betere omgeving voor plantengroei en biedt habitat voor verschillende organismen. Veel plantensoorten in hoogveengebieden, zoals veenmos, veenbes en zonnedauw, gedijen goed in bodems met een hoog leemgehalte. Deze planten bieden op hun beurt voedsel en onderdak voor een breed scala aan dieren, van insecten tot vogels.

WILDLANDS vindt het belangrijk om niet alleen voor de flora en fauna binnen de parkgrenzen te zorgen, maar ook voor natuur buiten het park. Door het leem, wat door het dierenpark niet werd gebruikt, op deze manier in te zetten werken we mee aan het behoud aan een voor Drenthe erg belangrijk natuurherstel.

Op onderstaande foto's een impressie van de werkzaamheden zoals ze in het Bargerveen zullen plaatsvinden: