WILDLANDS is een officieel Arctic Ambassador Center

WILDLANDS Adventure Zoo Emmen is officieel een Arctic Ambassador Center. Dat houdt in dat het park voldoet aan de nieuwste eisen op het gebied van dierenwelzijn van ijsberen in dierenparken én Polar Bears International op alle vlakken zal ondersteunen bij de bescherming van ijsberen in het wild.

WILDLANDS en Polar Bears International werken al enkele jaren samen. Het dierenpark ondersteunt, via het WILDLANDS Natuur en Educatie Fonds (WNEF), PBI met financiële middelen. De samenwerking is nu verder uitgebreid. Door zich te committeren aan de doelen van PBI mag WILDLANDS zich ook officieel een Arctic Ambassador Center noemen.

Polar Bears International is het enige goede doel in de wereld die zich exclusief richt op de bescherming van ijsberen in het wild. WILDLANDS vindt het belangrijk dat de natuur, en ook de ijsbeer, beschermd en behouden wordt. Via het WNEF draagt WILDLANDS daarom bij aan natuurbescherming. Daarnaast grijpt het park graag de gelegenheid aan om nog meer voor ijsberen te kunnen doen. Zo brengt het park educatie over op haar gasten; de bedreiging die klimaatverandering vormt voor ijsberen en hun leefomgeving, hoe mensen zelf in hun dagelijks leven invloed hebben op klimaatverandering, hoe ze die invloed zelf kunnen beperken én hoe ze dus kunnen helpen de ijsberen te beschermen.

Ook is het, om ijsberen effectief te kunnen beschermen in de natuur, nodig om onderzoek te doen. Wat is de exacte reden dat ijsberen bedreigd worden, hoe reageren de dieren op de verandering van hun leefomgeving, welke gevolgen heeft dit én hoe kunnen de negatieve gevolgen beperkt of gestopt worden? Onderzoek op de Noordpool is erg moeilijk en duur, omdat het zo afgelegen en koud is. Waar mogelijk zal WILDLANDS ondersteuning bieden aan onderzoek naar haar eigen ijsberen door PBI. Zo zijn er in het verleden al eens nieuw ontwikkelde zenderhalsbanden uitgetest in dierenparken. Met deze ervaring zijn er zenders ontwikkeld die langer mee gaan, duidelijkere data kunnen verzamelen en minder impact hebben op de beren zelf. Deze zenders worden nu echt op de Noordpool gebruikt.

Met de status als Arctic Ambassador Center krijgt WILDLANDS de erkenning van Polar Bears International dat het park een belangrijke partner is in hun strijd om de ijsbeer te beschermen. En daar is WILDLANDS heel trots op!