WILDLANDS krijgt akkoord gemeenteraad Emmen

De gemeenteraad heeft donderdagavond 28 maart ingestemd met de nieuwe afspraken die WILDLANDS met haar drie financiers is overeengekomen. Dit betekent een herstructurering waarbij gemeente Emmen de enige financier van het park wordt. Met het instemmen in de nieuwe financiële structuur blijft WILDLANDS behouden en ziet het park de toekomst weer positief tegemoet.

Sinds eind vorig jaar na het opstellen van de nieuwe businesscase heeft WILDLANDS een nieuwe strategie ingezet. Inmiddels zijn een aantal verbetermaatregelen uitgevoerd, zoals het terugbrengen van de organisatiekosten, verlagen van de entreeprijs en het vergroten van de dierzichtbaarheid. De komende periode zal het park verdergaan met het uitvoeren van de nieuwe strategie.

De werkzaamheden voor de doorsteek van Nortica naar Serenga zijn van start gegaan waarbij ook wordt gewerkt aan een nieuw verblijf voor de Humboldt-pinguïns. Binnenkort kunnen bezoekers daar de pinguïns ook weer onder water bekijken. Het hele gebied Nortica krijgt een upgrade. Tevens worden er park breed nieuwe diersoorten toegevoegd. Zo gaan de ringstaartmaki’s in april gezelschap krijgen van bonte vari’s. In het najaar starten de werkzaamheden voor een vernieuwd Kompasplein met meer sfeer.

Met de nieuwe financiële structuur, interne kostenbesparingen en verhoogde bezoekersaantallen verwacht het park over een aantal jaar weer een positief resultaat te laten zien.