WILDLANDS presenteert tienjarenvisie en plan 2023

Met als thema ‘Werken aan een duurzame toekomst’ heeft WILDLANDS Adventure Zoo Emmen vandaag haar tienjarenvisie gepresenteerd. Deze visie is deels een voortzetting van de huidige strategie als meest avontuurlijke dierenpark, met speerpunten zoals thematisering en dierwelzijn. De komende jaren gaat het park nog meer inzetten op thema’s als duurzaamheid, gezonde voeding en educatie. Het park wil d.m.v. deze strategie de betrokkenheid van de vaste bezoekers versterken en de aantrekkelijkheid voor dagbezoekers vergroten. Daarnaast biedt het plan perspectief voor belangrijke thema’s in een snel veranderende wereld zoals de opwarming van de aarde, schaarste op de arbeidsmarkt en de vermindering van biodiversiteit.

Het park heeft sinds 2018 een grote inhaalslag gemaakt en veranderingen doorgevoerd zoals het verlagen van de entreeprijs, het toevoegen van educatie, uitbreiding van het aantal diersoorten van 200 naar nu 262 en aanpassing van dierverblijven. Ook werd een structurele kostenreductie gerealiseerd van 6,5 miljoen euro per jaar. Het management is dan ook zeer tevreden met de bezoekersaantallen van het afgelopen jaar: toen bezochten 830.000 bezoekers WILDLANDS en het aantal abonnementhouders steeg in 2022 tot een recordaantal van 40.000.

In 2023 start WILDLANDS met een aantal projecten in lijn met deze toekomstvisie. De ruimte bij de ijsberen onder water zal opnieuw worden ingericht. De bezoekers gaan daar op een interactieve manier ervaren wat hun eigen invloed is op het leven in de oceanen en de gevolgen voor de natuur. Zo krijgen zij handvatten mee om zelf de natuur te beschermen. Inheemse natuur krijgt een belangrijke rol: op meerdere plekken in het park zal meer groen worden toegevoegd.

        

         

Disclaimer: De getoonde tekeningen geven een impressie van de projecten 2023. Het is met recht een artist impression, waarin de ’artiest’ zich artistieke vrijheden gunt. De reële kleuren van de gebouwen, de getoonde dier- en plantensoorten kunnen afwijken evenals plaatsing van de objecten in een ruimte. De (tuin)aanleg en inrichting van de ruimtes is naar fantasie van de illustrator ingevuld. Aan de tekening kunnen daarom geen rechten worden ontleend, maar is het een goede impressie van de beoogde sfeer door WILDLANDS.