Webshop Tickets & reserveren

Introductie

In het havengebied van Nortica zwemmen de schattig ogende gewone zeehonden (Phoca vitulina). Nou ja schattig... Ondanks hun lompe lichaam en de kenmerkende zwarte 'bol' ogen, wordt vaak vergeten dat zeehonden tot de meest bedreven roofdieren van de Noordzee behoren.

Kenmerken

  • Gewicht: 80 tot 140 kg
  • Lengte: 120 tot 190 cm
  • Leeftijd: 20 tot 30 jaar

Leefwijze

  • Gebied: Kustgebieden
  • Leefstijl: Solitair
  • Voeding: Viseter

Status

  • IUCN status: Niet Bedreigd

Uiterlijk

In de Noordzee leven twee verschillende soorten zeehonden: de grijze zeehond en de gewone zeehond. Hoewel ze vaak met elkaar verward worden, zijn ze toch makkelijk van elkaar te onderscheiden. Grijze zeehonden zijn groter en hebben een platte kop, terwijl gewone zeehonden een stuk kleiner zijn en juist een ronde kop hebben.

Leefomgeving

Gewone zeehonden hebben een uitgestrekt verspreidingsgebied dat zich uitstrekt van Europa tot aan Japan. Ze brengen veel tijd door met rusten op stranden, zandbanken en riffen, en ze jagen in de open oceaan tot op diepten van wel 800 meter.

Voeding

Het dieet van de gewone zeehond is zeer gevarieerd en hangt af van de meest voorkomende vissen in hun leefgebied, wat per regio verschilt. Hun prooi bestaat uit scholenvissen, platvissen, schaaldieren en inktvissen.

Voortplanting

In Nederland werpen de gewone zeehonden vroeg in het voorjaar, rond mei. Hun draagtijd bedraagt elf maanden, maar dit is enigszins misleidend. Twee maanden ná de paring nestelt de eicel zich pas in de baarmoeder, dus eigenlijk telt de draagtijd 9 maanden. Het jong wordt op een zandbank of rif geboren en zijn moeder komt hem regelmatig opzoeken om te zogen, maar na 3 á 4 weken laat ze het jong in de steek… Dit klinkt cru, maar jonge zeehonden groeien erg snel en zijn ook snel zelfstandig. Het duurt ongeveer 3 tot 7 jaar voordat de jongen zelf geslachtsrijp zijn en een partner zoeken.

Gedrag

Gewone zeehonden worden vaak met meerdere dieren op zandbanken gezien, toch zijn ze niet erg sociaal. Het meest waargenomen gedrag is het blaffen naar elkaar, bedoeld als waarschuwing om afstand te bewaren. Zeehonden brengen veel tijd op open zee door, op zoek naar geschikte jachtgebieden.

Status

Tegenwoordig wordt de gewone zeehond niet als bedreigd beschouwd, maar in het verleden was dit wel anders. Ze werden veel bejaagd voor hun vlees, olie en vacht. In de 20e eeuw leidde concurrentiestrijd met de visindustrie tot een hoge sterfte onder zeehonden. Daarnaast brak in de jaren '80 en '90 een gevaarlijk virus uit onder de zeehondenpopulatie, wat veel levens eiste en de populatie naar een kritiek punt bracht. Dankzij beschermingsmaatregelen en de inzet van goede doelen is de populatie van de gewone zeehond tegenwoordig stabiel en zijn deze dieren regelmatig te zien op de zandbanken van de Noordzee.

Bijzonderheden

Zeehonden ogen misschien wat lomp en onhandig op het land, waar ze zich inderdaad traag bewegen. Maar in het water transformeren ze in zeer behendige roofdieren. Daar zijn ze in staat om snelheden tot 35 km per uur te bereiken. Hun snorharen spelen een cruciale rol bij de jacht; hiermee kunnen ze de een vis op wel 100 meter afstand voelen. Dit geeft ze de mogelijkheid om zelfs in troebel water met groot succes op hun prooi te jagen.

Vandaag in Nortica

Opwarmen in restaurant Zembla?

In het ijzige Nortica kun je je opwarmen in het restaurant van Zembla Food & Drinks! Op het terras heb je prachtig uitzicht op de pinguïns, ijsberen en de nieuwste aquariums van WILDLANDS!