WILDLANDS ondersteunt onderzoek naar de Drentse knoflookpad

De knoflookpad is een uiterst zeldzaam amfibie en leeft onder andere op de Drentse Hondsrug. Het dier is 's nachts actief en graaft zich voor zonsopkomst in de bodem in. Omdat akkers losse bodems hebben, zij worden bijvoorbeeld regelmatig geploegd, vormen dat geschikte plekken om ondergronds te gaan. Overdag (en gedurende de winterslaap) verblijven knoflookpadden altijd in de grond.

Omdat echter nog veel onbekend is over hoe de dieren zich in akkers gedragen en of er bepaalde voorkeuren zijn voor akkers (aardappel, graan, e.d.) zijn RAVON (Reptielen Amfibieën Onderzoek Nederland) en Landschapsbeheer Drenthe een onderzoek gestart. Aangezien de dieren daarvoor individueel herkenbaar moeten zijn, zijn zij voorzien van een microchip. Dit is vergelijkbaar met de microchips bij huiskatten, maar dan véél kleiner. Job Stumpel, de dierenarts van WILDLANDS, heeft deze microchips voor het project ingebracht en zo draagt het dierenpark bij aan het onderzoek. Nu kunnen de knoflookpadden goed worden gevolgd en kunnen de onderzoekers zien wat de dieren 's nachts zoal doen en of er bijvoorbeeld verschillen zijn gedurende het jaar.

WILDLANDS vindt het belangrijk om niet alleen voor de flora en fauna binnen de parkgrenzen te zorgen, maar ook voor natuur buiten het park. Door de dierenarts 'uit te lenen', werkt WILDLANDS mee aan een belangrijk onderzoek naar een zeldzame diersoort. Het is niet de eerste keer dat het park en RAVON de krachten bundelen ten gunste van de knoflookpadden. In 2014 en 2015 heeft WILDLANDS (toen nog Dierenpark Emmen) ook al eens meegewerkt aan de versterking van de knoflookpaddenpopulaties ten noorden van Emmen. De dierentuin heeft destijds duizenden eitjes van deze uiterst zeldzame amfibiesoort opgekweekt tot grote larven. De larven zijn vervolgens door Stichting RAVON en Landschapsbeheer Drenthe in verschillende poelen uitgezet.