Duurzaamheid

De activiteiten in WILDLANDS zijn toekomstbestendig en hebben zo min mogelijk nadelige invloed op de mens & het milieu. Op sommige gebieden draagt WILDLANDS ook bij aan verbetering van omstandigheden voor de mens en het milieu zoals bij het in stand houden van soorten m.b.v. deelname aan internationale fokprogramma’s en sociaal economische betekenis voor de regio Zuidoost-Drenthe.

Ambities & doelstellingen

  1. WILDLANDS streeft er naar zelfvoorzienend te zijn voor wat betreft gebruik van water en energie. Het park kent een CO2 neutrale exploitatie: er worden 100% hernieuwbare energiebronnen ingezet zoals zonne-energie of energie uit drinkwater.
  2. In WILDLANDS wordt tijdens de exploitatie zoveel als mogelijk gewerkt met gesloten biologische en/of technische kringlopen conform het ‘Cradle2Cradle’ principeHet afvalwater wordt gezuiverd en ingezet als bedrijfswater en met de verwarming van de Rimbula kas wordt tevens elektriciteit opgewekt.
  3. Duurzaamheid vormt een vast onderdeel bij inkoop- en tendertrajecten. De producten en diensten die in WILDLANDS aan gasten worden aangeboden of worden toegepast, zijn tijdens fabricage /verwerking in de keten daar waar mogelijk zo duurzaam als mogelijk geproduceerd.
  4. In de exploitatiefase worden bij vervanging van materialen en bouwelementen in WILDLANDS zoveel als mogelijk lokale materialen en secundaire bouwmaterialen uit sloopprojecten ingezet en hergebruikt.
  5. WILDLANDS werkt samen met verschillende partners om gezamenlijk duurzame producten en/of diensten te ontwikkelen en in te zetten zodat de keten wordt versterkt en verduurzaamd.
  6. Verspillingen worden te allen tijde tegengegaan en we zijn zuinig met water, grondstoffen en energie.
  7. In WILDLANDS wordt zoveel als mogelijk digitaal gewerkt; papier wordt enkel toegepast als het noodzakelijk is om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.
  8. Elke medewerker van elke afdeling is zelf verantwoordelijk voor de orde en netheid van de eigen werkplek en omgeving.
  9. In WILDLANDS wordt ingezet op optimalisatie in inzet van talenten uit de regio.
  10. WILDLANDS ondersteunt de biodiversiteit met behulp van de stichting WILDLANDS Natuur- en Educatiefonds.